.COM.TR İçin Gerekli Belgeler

Firmanız Kurumsal Firma ise gerekli belgeler:

-Son 5 yıla ait Ticaret sicil gazetesi veya son 6 aya ait faaliyet belgesi.

-İmza sirküleri.

-Formu indirip doldurunuz: https://dosyalar.kebirhost.net/TR_Domain_Formu.doc.

Belgeleri toplamda 4 MB'ı geçmemek üzere destek@kebirhost.net adresine iletmeniz yeterlidir.

Firmanız Kurumsal Şahıs Firması ise gerekli belgeler:

-Son 6 aya ait Faaliyet Belgesi veya Oda kayıt sureti.

-İmza sirküleri.

-Formu indirip doldurunuz: https://dosyalar.kebirhost.net/TR_Domain_Formu.doc.

Belgeleri toplamda 4 MB'ı geçmemek üzere destek@kebirhost.net adresine iletmeniz yeterlidir.

Marka ile alınacak ise gerekli belgeler:

-Marka belgesi veya başvuru belgesi.

-İmza sirküleri (firma üzerine ise).

-Kimlik fotokopisi (şahıs üzerine ise).

-Formu indirip doldurunuz: https://dosyalar.kebirhost.net/TR_Domain_Formu.doc.

Belgeleri toplamda 4 MB'ı geçmemek üzere destek@kebirhost.net adresine iletmeniz yeterlidir..ORG.TR İçin Gerekli Belgeler

-Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.

-Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

-Formu indirip doldurunuz: https://dosyalar.kebirhost.net/TR_Domain_Formu.doc.

Belgeleri toplamda 4 MB'ı geçmemek üzere destek@kebirhost.net adresine iletmeniz yeterlidir..AV.TR İçin Gerekli Belgeler

-".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmuştur.

-".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.

-Formu indirip doldurunuz: https://dosyalar.kebirhost.net/TR_Domain_Formu.doc.

Belgeleri toplamda 4 MB'ı geçmemek üzere destek@kebirhost.net adresine iletmeniz yeterlidir..K12.TR İçin Gerekli Belgeler

-Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

-Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

-Formu indirip doldurunuz: https://dosyalar.kebirhost.net/TR_Domain_Formu.doc.

Belgeleri toplamda 4 MB'ı geçmemek üzere destek@kebirhost.net adresine iletmeniz yeterlidir..EDU.TR İçin Gerekli Belgeler

-Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin ya da.

-"Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

-Formu indirip doldurunuz: https://dosyalar.kebirhost.net/TR_Domain_Formu.doc.

Belgeleri toplamda 4 MB'ı geçmemek üzere destek@kebirhost.net adresine iletmeniz yeterlidir.

Alan Adı Paneli

  • Dns adreslerini değiştirebilirsiniz.
  • Whois bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.
  • Alan adınızı kilitleyebilirsiniz.
  • İstediğiniz zaman transfer edebilirsiniz.
  • Whois bilgilerinizi gizleyebilirsiniz.

Yukarı Git

Copyright © 2004-2022 Kebirhost İnternet Hizmetleri. Tüm hakları saklıdır.